Wczytuję dane...
Pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlania Kraków.

 

Nasza firma oferuje pełne usługi w zakresie obsługi inwestycji na etapie przygotowawczym i projektowym pod względem procedur i wymogów SANEPID, BHP oraz P.POŻ. Nasza działalność skupia się nie tylko na pracach projektowych, ale również na kompleksowym przeprowadzeniu koniecznych pomiarów i badań określających możliwość odbioru danej inwestycji do użytkowania.

Jednym z najważniejszych i wymaganych procederów w pomieszczeniach firmowych oraz użyteczności publicznej są pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy.

Rodzaj i natężenie oświetlenia to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników i ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Jego mierzalną wartość określa poziom natężenia oświetlenia mierzone za pomocą odpowiednich urządzeń nazywanych luksomierzami. W sposób wymierny wskazują one ilość światła, która występuje w danym punkcie we wnętrzu. Zazwyczaj jest to miejsce stałego stanowiska pracy. Wartość natężenia oświetlenia jest sumą wypadkową ilości wysyłanego światła z danego źródła i światła, które jest odbite od różnych elementów występujących we wnętrzu (powierzchni ścian, mebli, opraw, elementów konstrukcyjnych itp.). Wymagana wartość natężenia oświetlenia jest ściśle określona przez normy dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń i danych wykonywanych prac.

 


 Kiedy należy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia?


Nasze usługi w zakresie pomiarów środowiska pracy i natężenia oświetlenia kierujemy do inwestorów, którzy planują budowę, adaptację pomieszczeń lub remont obiektów pracy zbiorowej lub obiektów publicznych, podlegających kontroli pod względem SANEPID, PIP, BHP i P.POŻ. Pomiarów natężenia oświetlenia powinni również wykonywać pracodawcy, którym zależy na zapewnieniu najlepszych warunków pracy swoim pracownikom. Ponadto swoją ofertę w tym zakresie oferujemy biurom projektowym, firmom wykonawczym, zakładom produkcyjnym, zarządcom nieruchomości i rzeczoznawcom budowlanym.

Nasza firma wykonuje badania i pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich obiektach, w których wymagane jest ich wykonanie. Można do nich zaliczyć:

 • przedszkola, żłobki, szkoły i inne placówki edukacyjne;
 • powierzchnie handlowe, sklepy, galerie, hale targowe itp.;
 • powierzchnie biurowe i sale konferencyjne,
 • hale magazynowe,
 • powierzchnie produkcyjne,
 • sale i obiekty sportowe,
 • obiekty użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy.

Po dokonaniu pomiarów oświetlenia sporządzamy odpowiednią dokumentację, czyli protokoły z badań. Sporządzone przez nas protokoły są jednym z podstawowych elementów dopuszczenia obiektu do użytkowania pod względem wymogów SANEPID i BHP oraz na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej.

 


Jaki jest zakres wykonywanych pomiarów natężenia oświetlenia?


Wykonujemy następujące rodzaje pomiarów natężenia oświetlenia:

 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego,
 • pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • pomiary równomierności oświetlenia i olśnienia,
 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

 


Podstawowe normy techniczne będące podstawą pomiarów oświetlenia.


 • PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
 • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat naszych usług w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie:

Pomiary natężenia oświetlenia - Kraków.

 

Do wykonania pomiarów używamy luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania:

 • SONOPAN L-50
 • SONOPAN L-51

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY