loadingimg

Wczytuję dane...
Adaptacja projektów typowych.

Adaptacje projektów typowych - Kraków.

 

OFERTA ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO.

 

Adaptacja projektu typowego (architektoniczno-budowlanego) polega na wprowadzeniu zmian do projektu typowego do potrzeb i wymagań Inwestora oraz do wymogów urzędowych. Wprowadzenie zmian w projekcie odbywa się w zakresie rysunkowym i tekstowym. Zmiany muszą być naniesione na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym.

Adaptację projektu typowego może wykonać architekt z uprawnieniami.
Zakres adaptacji projektu typowego obejmuje dwie podstawowe części:

 

1. ADAPTACJĘ KONSTRUKCJI BUDYNKU, na który składa się:

 • Dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb i wymogów Inwestora.
 • Dostosowanie projektu do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy.
 • Dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo-wodnych (jeśli zachodzi taka potrzeba powinny być wykonane badania geologiczne).
 • Sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.
 • Podpisanie projektu przez autora adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych.
 • Sprawdzenie projektu oryginalnego i wykonanie adaptacji dostosowującej dokumentację do zmian, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego w aktualnie obowiązujących przepisach i normach.
 • Wprowadzenie zmian do konsturkcji i budynku podnoszących paramtery energooszczędne budynku.

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, na który składa się:

  • Realizacja MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH przez uprawnionego geodetę w ilości min. 4 szt.
  • Narysowanie projektu zagospodarowania działki na mapkach geodezyjnych (do celów projektowych). Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133).
  • Zaprojektowanie tras przyłączy mediów zewnętrznych – projekt przyłączy (wyceniane odrębnie).
  • Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki z projektem przyłączy z Zakładem Energetycznym, Zakładem Wodociągowo-Kanalizacyjnym, Zakładem Gazowniczym, Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP).
  • Zaprojektowanie wjazdu na działkę i uzgodnienie go we właściwym urzędzie (jeśli jest taki wymóg).

   

  Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.

  Nasza firma oferuje Państwu adaptację każdego z oferowanych projektów domów jednorodzinnych i nie tylko.

   

   

  USŁUGA W ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO.

   

  Budynek o powierzchni

  netto (po podłodze)

  do 250 m2

   

   

  1. ADAPTACJA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

   

  Usługa nie obejmuje kosztów badań geotechnicznych terenu przez uprawnionego geologa (jeżeli są wymagane do sporządzenia projektu konstrukcyjnego projektu).

  Koszt badań geotechnicznych jest wyceniany indywidualnie.

   

  Ze względu na bardzo duże rozbieżności i zakres możliwych zmian w konstrukcji / kształcie budynku, usługa adaptacji samego budynku jest wyceniana indywidualnie.

  ---

  W przypadku adaptacji projektu typowego / bez zmian zasadniczych/:

   

  1 600,00 zł BRUTTO

   

   

  2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

   

  Usługa nie obejmuje kosztu realizacji projektów przyłączy

  mediów zewnętrznych wraz z mapkami.

  Projekt przyłączy mediów zewnętrznych jest wyceniana odrębnie.


   

  1 500,00 zł BRUTTO

   

  RAZEM KOSZT ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO:

  (koszt adaptacji projektu nie uwzględnia realizacji mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę)

   

   

  3 100,00 zł

  BRUTTO

   

   

  Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

   

  GRATISY