Wczytuję dane...
Możliwości zmian w dokumentacji projektu typowego.

Szanowni Państwo,

Jeżeli któryś z projektów szczególnie przypadł Państwu do gustu, ale w pewnych szczegółach chcielibyście dokonać w nim zmian, oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Dotyczy to zarówno zmian wynikających z Państwa preferencji, potrzeb i oczekiwań, jak również z wymogów nałożonych przez zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania terenu. Każdy z projektów można dostosować do pożądanych zmian.

Kto dokonuje zmian w dokumentacji?

Wszystkie projekty domów jednorodzinnych prezentowane przez nas są to dokumentacje GOTOWE, WYKONANE i POWTARZALNE do sprzedaży. Wszelkie zmiany, które chcieliby Państwo dokonać przy realizacji projektu sa już zadaniem architekta, który będzie dostosowywał projekt do Państwa konkretnej działki, czyli lokalnego ARCHITEKTA ADAPTUJĄCEGO / OSOBY ADAPTUJĄCEJ (z uprawnieniami projektowymi).

Może być to osoba z uprawnieniami projektowymi lub firma specjalizująca się w ADAPTACJI PROJEKTÓW TYPOWYCH, najlepiej blisko miejsca zamieszkania.

Nasza firma może podjąć się ADAPTACJI PROJEKTÓW, szczególnie dla Inwestorów z okolic Krakowa i terenu Małopolski. Jeżeli jednak wykonują Państwo adaptację na własną rękę, ze swojej strony dołączamy bezpłatną, pisemną zgodę autora na dokonanie pożądanych zmian w projekcie. Dokument ten jest podstawą dla architekta adaptującego / kierownika budowy do dokonania tych zmian podczas realizacji.

Czytaj więcej o adaptacji projektu ...

Pisemna zgoda na zmiany w projekcie.

ZGODA NA ZMIANY W PROJEKCIE jest to dokument, pod którym podpisuje się autor projektu. Wyszczególnia się w nim wszystkie zmiany, które zażyczy sobie inwestor np. zmianę technologii / materiałów budowlanych, zmianę elementów nie kostrukcyjnych wewnątrz budynku (ścian działowych, drzwi wewnętrznych, rodzaju rozmieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych itp.). Pisemna zgoda jest podstawą dla architekta adaptującego do naniesienia zmian w projekcie.
Dokument ten jest przesyłany wraz z dokumentacją bezpłatnie

Dopuszczalne zmiany w projekcie bez zgody autora.

Autorzy projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r o prawie autorskim, zachowują pełnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
Do dopuszczalnych zmian w ramach adaptacji nie wymagających zgody projektanta zalicza się między innymi:

1. Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie.
2. Zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych.
3. Zmiana szerokości i kształtu schodów.
4. Zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego.
5. Zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5°.
6. Zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych.
7. Zmiana technologii budowlanych, materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych oraz zewnętrznych i wewnętrznych materiałów wykończeniowych, pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości parametrów termicznych.
8. Zmiany adaptacyjne w projektach branżowych (instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania i elektryczna) są dopuszczalne pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego.
9. Wykonanie projektu podpiwniczenia budynku lub jego likwidacji.
10. Zabudowanie wiaty garażowej lub rezygnacja z wiaty (jeśli występuje w projekcie).
11. Rezygnacja z balkonów przy ścianach szczytowych (jeśli występują w projekcie).
12. Realizacja projektu w wersji lustrzanego odbicia (wersji lewostronnej).

Zgody na wszelkie inne zmiany, jeśli będą możliwe do wprowadzania i nie będą szkodziły architekturze budynku wyrażane zostaną pisemnie przez autorów projektu na oświadczeniu dokładanym do dokumentacji technicznej.

Zmiany adaptacyjne należy nanosić na projekt kolorem czerwonym. Wykonać to może osoba tylko z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi (architekt adaptujący).

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY