Wczytuję dane...
Zawartość projektu gotowego.

W celu wykorzystania projektu typowego do uzyskania pozwolenia na budowę, należy je poddać ADAPTACJI do konkretnej działki, wymogów zabudowy i życzeń inwestora. Adaptacji powinien dokonać wybrany lokalny architekt, który uzupełni dokumentacje o niezbędne elementy i wprowadzi do projektu gotowego odpowiednie zmiany. Dopiero po ADAPTACJI, dokumentacja ta staje się określonym prawem PROJEKTEM BUDOWLANYM, który można złożyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do odpowiedniego urzędu. Więcej o adaptacji projektu możecie Państwo poczytać >>> TUTAJ.

Wybór i zakup projektu typowego zaoszczędza czas i pieniądze, ponieważ nie musimy zlecać realizacji projektu indywidualnego, który tworzony jest od nowa przez wielu projektantów i zazwyczaj trwa to dość długo.

 

Każdy projekt typowy sprzedawany przez nas składa się z następujących części:

 


I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY


Na projekt architektoniczny składa się:

a) Opis techniczny projektu.

Ta część określa przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne parametry techniczne w szczególności (kubatura, zestawienie powierzchni oraz wysokość i długość), opisuje formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego oraz opis wykorzystanych do budowy materiałów.

b) Część rysunkowa architektury budynku.

Zawiera rysunki elewacji w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji. Zawiera również rzuty  wszystkich kondygnacji i charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widoku dachu lub przykrycia oraz przekrojów poprzecznych budynku.

  


II. PROJEKT KONSTRUKCYJNY


Na część konstrukcyjną składają się następujące części:

a) Opis techniczny i obliczenia statyczne.

Ta część obejmuje: opis układu konstrukcyjnego / wytrzymałościowego obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (schematy), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.

b) Część rysunkowa konstrukcji budynku.

Część graficzna zawiera rysunki przedstawiające rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi. Rysunki projektu konstrukcyjnego obrazują: sposób fundamentowania (rzut ław i przekroje), rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych, rozmieszczenie i zestawienia stali zbrojeniowej, zestawienie płyt stropowych i elementów monolitycznych, usytuowanie klatki schodowej i jej otoczenia.

 


III. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH


Na projekt instalacji sanitarnych składa się:

a) Opis techniczny instalacji sanitarnych.

Jest to opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

b) Część rysunkowa wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Ta część zawiera rysunki techniczne obrazujące zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe.

c) Projektowana charakterystyka energetyczna.

Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szereg informacji o parametrach cieplnych budynku i  wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych. Obejmuje bilans mocy, parametry cieplne przegród zewnętrznych, parametry sprawności systemów instalacyjnych ogrzewania i wentylacji, systemu ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, instalacji oświetlenia. Zawiera również informacje o urządzeniach energochłonnych, które stanowią stałe wyposażenie budynku i służące jemy przeznaczeniu.

d) Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wymagana przepisami jako integralny element projektu budowlanego pokazuje dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wykorzystania wysoko-efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Ma na celu pokazanie zastosowania najbardziej optymalnych systemów instalacyjnych w projektowanym budynku.

 


IV. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH


a) Opis techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej, wraz z wyliczeniami zapotrzebowania na energię i wykaz materiałów instalacji elektrycznej.

b) Część rysunkowa projektu instalacji elektrycznej, która zawiera oznaczenia, schemat ideowy zasilania, rozmieszczenie punktów instalacji elektrycznych na każdej z kondygnacji, schemat instalacji odgromowej.

 

UWAGI:

  • Faktyczne zestawienie rysunków może być inne w zależności od wielkości obiektu i jego stopnia komplikacji.
  • W treści opisów i na rysunkach zawarte są zestawienia materiałów.
  • Do kompletu dokumentacji projektowej dołączane są kopie uprawnień projektantów, zaświadczenia o przynależności do izb branżowych realizujących projekt typowy.
  • Ponadto, do projektów wydawana jest na życzenie klienta, bezpłatna, pisemna zgoda na dokonanie zmian w projekcie podczas adaptacji na działce. Każda zgoda podpisana jest własnoręcznie przez autora projektu.

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY