loadingimg

Wczytuję dane...
Pomiary natężenia oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia - Kraków.Oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Jego mierzalną wartość określa natężenie oświetlenia mierzone za pomocą odpowiednich urządzeń nazywanych luksomierzami. Natężenie oświetlenia w uproszczeniu oznacza ilość światła, która występuje w danym punkcie we wnętrzu, która jest wysyłana z danego źródła i która jest odbita od różnych elementów występujących we wnętrzu (powierzchni ścian, mebli, opraw, elementów konstrukcyjnych itp.). Wartość natężenia oświetlenia jest ściśle określona przez normy dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń i danych wykonywanych prac.

 

Nasza firma wykonuje badania i pomiary natężenia oświetlenia we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, biurach, zakładach pracy, firmach, przedszkolach, szkołach, uczelniach itd. Po dokonaniu pomiarów oświetlenia sporządzamy odpowiednią dokumentację, czyli protokoły z badań. Sporządzone przez nas protokoły są jednym z podstawowych elementów dopuszczenia obiektu do użytkowania pod względem wymogów SANEPID i BHP oraz na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy i Strazy Pożarnej.

 

Wykonujemy następujące rodzaje pomiarów oświetlenia:

 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego,
 • pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • pomiary równomierności oświetlenia i olśnienia,
 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego,
 • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
 • pomiary ochronne.

 

Zakres wykonywanych prac pomiarowych:

 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia,
 • kontrola wskaźnika oddawania barw,
 • pomiar, współczynnika odbicia.
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej - protokołów,  z przeprowadzonych prac,   weryfikacja wyników z wymaganiami norm.

 

Pomiary oświetlenia ogólnego wykonujemy w  następujących pomieszczeniach:

 • powierzchnie handlowe, sklepy, galerie, boxy itp.,
 • powierzchnie biurowe i sale konferencyjne,
 • hale magazynowe,
 • powierzchnie produkcyjne,
 • sale i obiekty sportowe,
 • obiektu użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy,
 • szkoły, przedszkola i żłobki,
 • pracownie zajęć dydaktycznych,

i innego rodzaju pomieszczeniach.

 

Podstawowe normy techniczne będące podstawą pomiarów oświetlenia:

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat tego typu usług znajdziecie Państwo na stronie:

Pomiary natężenia oświetlenia - Kraków.

 

Do wykonania pomiarów używamy luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania:

 • SONOPAN L-50
 • SONOPAN L-51

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY